Co tak właściwie oznacza długofalowość?

Was bedeutet Nachhaltigkeit eigentlich?

Długofalowy rozwόj (inaczej  zrόwnoważony rozwój) to taki, ktόry zaspokaja potrzeby teraźniejszości nie powodując przy tym ryzyka, że następne generacje nie będę mogły zaspokoić swoich własnych potrzeb. Długofalowość obejmuje zawsze następujące trzy aspekty: ekonomiczny, ekologiczny i społeczny.

 

W roku 2011 firma Kneipp szczegόłowo przeanalizowała wszystkie procesy w przedsiębiorstwie w odniesieniu do tych trzech aspektόw długofalowości. W ramach tej analizy (przeprowadzonej zgodnie z poleconymi przez Global Compact standardami GRI G3) widać wyraźnie, że firma Kneipp w wielu aspektach daleko posunęła już swoje działania.

 

Przykłady warte wyrόżnienia:

  • Posiadane już certyfikacje bio i dotyczące ochrony środowiska
  • Działania mające na celu oszczędzanie energii i wiążącej się z tym redukcji emisji dwutlenku węla
  • Działania wyrόwnawcze aż po rozwόj w kierunku firmy neutralnej pod względem emisji CO2
  • Rozwijanie systemόw i procedur bardziej przyjaznych środowisku i procedur na bazie „zielonej chemii” w kontroli jakości
  • Przyznawanie  nagrody Sebastiana Kneippa

 

Projekty wzorcowe („lighthouse project”)  w zakresie surowcόw roślinnych:

 

Następna strona : Surowce roślinne

© 2019 Kneipp. Wszelkie prawa zastrzeżone.