Weryfikacja Carbon Footprint (tzw. ślad węglowy) 2011

 

Firma Kneipp zleciła firmie Climate Partner niezależne sprawdzenie emisji dwutlenku węgla we wszystkich siedzibach firmy w Niemczech oraz samochodach firmowych. Dlaczego wybrano Climate Partner? Do wykonania niezależnej kontroli szukaliśmy kompetentnego partnera, ktόry ma już doświadczenie w analizowaniu większych przedsiębiorstw. Ponadto ten partner miał być w stanie wspόlnie opracować strategię długofalowości i w tym towarzyszyć.

Firma Climate Partner założona została w roku 2006. Głόwna siedziba firmy jest w Monachium. Climate Partner pracuje nad indywidualnymi rozwiązaniami klimatycznymi dla ponad 1000 głόwnie dużych i średnich przedsiębiorstw. Doradztwem ws.ochrony klimatu zajmuje się więc certifikowany przez TÜV usługodawca rozwiązań systemowych IT do zbilansowania i kompensacji CO2 . Climate Partner ściśle wspόłpracuje z organizacjami ekologicznymi i udostępnia członkόw do rόżnych międzynarodowych komisji. Ponadto przeprowadzono kompensację nieuniknionej emisji CO2  w postaci projektu ochrony lasu w Sofala, w Mozambiku, z Climate Partner w roli usługodawcy.

Firma Kneipp planuje średnioterminowo rekompensować nieuniknioną emisję CO2 poprzez odpowiednie projekty. W roku 2012 zrobiono pierwszy krok rekompensacji emitowania dwutlenku węgla przez flotę samochodόw firmowych na bazie danych roku poprzedniego. Na stronie internetowej www.climatepartner.com pod numerem certyfikatu 116-50040-0112-1168 można znaleźć wszystkie informacje.

Kompensations-Projekt in Mosambik
Ponowne zalesianie w Sofala, Mozambik

 

Projekt kompensacji w Mozambiku

Envirotrade Ltd. we wspόłpracy z rządem prowincji w Sofala, Parkiem Narodowym Gorongosa i gminą Nhambita prowadzi Program Gospodarki Leśnej i Ponownego Zalesiania w prowincji Sofala na wschodzie Mozambiku. Celem projektu jest przywrόcenie możliwości korzystania z silnie zdegradowanych lasόw, długotrwałe zachowanie środowisk życiowych jak i wspieranie biorόżnorodności. Środki prowadzące do ponownego zalesienia prowadzą do gromadzenia CO2, ponieważ rosnące drzewa przez fotosyntezę wiążą cząsteczki węgla (CO2), a jednocześnie oddają do środowiska tlen (O2). Dzięki powierzchni całkowitej 11 744 hektarόw projekt posiada potencjał rocznej redukcji ok. 100 000 ton dwutlenku węgla.

 

Dzięki temu projektowi osiągana jest nie tylko redukcja emisji CO2, ale rόwnież polepszenie warunkόw socjalnych w lokalnym środowisku. Sprzedaż certyfikatόw zmniejszonej emisji oznacza dla lokalnej społeczności regularne źrόdło dochodόw. Mający miejsce długoterminowy rozwόj uwidacznia się w dodatkowej certyfikacji według standardόw CCB.

 

Dalsze pozytywne wpływy projektu ochrony klimatu:

  • wyraźny wzrost dochodόw lokalnych domostw
  • średnioterminowy wzrost aktywności komercyjnej w regionie
  • wzrost lokalnej produkcji artykułόw spożywczych ze względu na zwiększoną produkcję rolną jak i bardziej efektywne wykorzystanie ziemi rolnej
  • wzrost świadomości w podejściu do zasobόw naturalnych
  • ochrona zagrożonych gatunkόw dzięki kampaniom uświadamiającym i konserwację naturalnych przestrzeni życiowych

 

Ten projekt  jest zatwierdzony przez Rain­forest Alliance wg następujących standardόw: Plan Vivo (ex-ante), CCBS Gold Level.

 

Następna strona: Odpowiedzialność za społeczeństwo

© 2019 Kneipp. Wszelkie prawa zastrzeżone.