Zespόł Kompetencyjny ds. Skόry Kneipp®

Kneipp Mitglieder im Haut-Kompetenz-Team

Kneipp od wielu lat prowadzi badania naukowe z partnerami uniwersyteckimi . Aby nadal rozwijać tę wspόłpracę badawczą i wspierać interdyscyplinarny dialog pomiędzy naukowcami, kierownik działu badawczego dr Rainer Wohlfart stworzył w roku 2010 „Zespόł Kompetencyjny ds. Skόry Kneipp®”.

 

Nasi wysokowykwalifikowani pracownicy Działu Badań wspierani są przez uznanych na całym świecie ekspertόw z zakresu dermatologii i badań dotyczących bariery skόrnej, alergologii i immunologii, mikrobiologii i biologii komόrkowej, aromakologii i badań o zapachach, jak i psychofizjologii i fitofarmakologii.

 

„Podczas całego procesu rozwoju nasi właśni eksperci prowadzą wymianę naukową z zewnętrznymi środowiskami opiniotwόrczymi. Wspόlnie zdobyta  wiedza naukowa z badań podstawowych ma bezpośrednie zastosowanie w rozwoju naszych produktόw. W ten sposób możemy na przykład określić rόżne  rodzaje skόry i na tej podstawie stworzyć ukierunkowane na nią produkty do pielęgnacji ciała”, mόwi dr Rainer Wohlfart. 

 

„Zespόł Kompetencyjny ds. Skόry Kneipp®” tworzą naukowcy

 

zewnętrzni:
• Prof. dr dr dr hab. n.med. Hanns Hatt, Bochum
• Prof. dr n.med. Nicolas Hunzelmann, Köln
• Prof. dr n.med. Nanna Y. Schürer, Osnabrück
• Dr filoz. Ralf Stürmer, Wuppertal
• Prof. dr n.med. ,dr nauk przyr. Bernhard Uehleke, Berlin

i wewnętrzni:
• Dr nauk przyr. Rainer Wohlfart, firma Kneipp
• Dr hab. nauk przyr. Peter Staib, firma Kneipp
• Dr medycyny teoretycznej Jürgen Blaak, firma Kneipp
• Prof. dr n.med. Hans Smola, Paul Hartmann spόłka akcyjna

© 2019 Kneipp. Wszelkie prawa zastrzeżone.